Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Toshiko
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Toshiko
Reposted frommartynienia martynienia
Toshiko
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć.
— Terry Pratchett – Ruchome obrazki
Reposted fromwayindarkness wayindarkness
Toshiko

February 05 2015

0105 d29d 500

atane:

midnighthatters:

fullofstarlight:

WHAT THE FUCK EVEN IS CNN?!

I showed this to my flatmate and she laughed about how Americans think that Hong Kong is in South Africa.

Your flatmate should apply for a job at CNN if she sees South Africa in the image. She’ll get the job.

Reposted fromcarogbro carogbro

October 21 2014

Toshiko
3241 0a58
Reposted fromDeiji Deiji
Toshiko
3261 65f6
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna
Toshiko
3280 3cbe
Reposted fromcherrytomorrow cherrytomorrow
Toshiko
3282 dee8 500
Reposted fromadzix69 adzix69

October 20 2014

Toshiko
7893 b101
Reposted fromleukopenia leukopenia
Toshiko
Reposted fromgruetze gruetze
Toshiko
Reposted fromzabka zabka
Toshiko
Reposted frommeatspace meatspace

October 11 2014

Toshiko
0925 d9ba
Reposted fromkjuik kjuik
Toshiko

Kiedy człowiek się smuci, nie chce, żeby zaraz wszyscy też się smucili. Wcale nie. Chce tylko, żeby go nie wciągano do rozbawionego, wesołego korowodu, żeby mu dano spokój, pozwolono odejść, usunąć się na stronę, w cień głęboki, do klasztornych zakamarków cienia. Ale kiedy człowiek się cieszy, to wtedy chce, żeby wszyscy się cieszyli. Tak to jest i czy jest w tym coś złego?

— E.Stachura
Reposted frominveni inveni

October 10 2014

0347 dea3
Toshiko
8078 ebde
Reposted fromicanseeyou icanseeyou
9882 5364
Reposted frombun bun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl